Tranås Brukshundklubb

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

DAXS FÖR

KLUBBMÖTE

 

TISDAG 18 OKTOBER KL.18:30 I KLUBBSTUGAN

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA

 

Varmt välkomna önskar styrelsen


 

 

 

 DAGORDNING KLUBBMÖTE 221018 TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

§1   Mötets öppnande

§2   Val av justeringsmän

§3   Fastställande av dagordning

§4   Rapport från kassören

§5   Rapport från sektorerna Tävl, Agility, Rally, Utb. Spec.sök, Mental (MH)

§6   Inkomna skrivelser

§7   Övriga frågor

§8   Mötet avslutas