Tranås Brukshundklubb

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

DAGS FÖR

Klubbmöte

    TISDAG 16 MAJ

KL.18:30

KLUBBSTUGAN

 

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA

 

Varmt välkomna önskar styrelsen

 


 

  

DAGORDNING KLUBBMÖTE 230516 

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB 

  

§1   Mötets öppnande  

 

§2   Val av justeringsmän 

 

§3   Fastställande av dagordning 

 

§4   Rapport från kassören  

 

§5   Rapport från sektorerna Tävl, Agility, Rally, Utb. Spec.sök, Mental (MH)  

 

§6   Inkomna skrivelser 

 

§7   Övriga frågor 

 

§8   Mötet avslutas