Tranås Brukshundklubb

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

DAXS FÖR

KLUBBMÖTE

 

TISDAG 26 OKTOBER KL.18:30 I KLUBBSTUGAN

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA

 

Varmt välkomna önskar styrelsen

 


 

 

DAGORDNING KLUBBMÖTE 211026

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

§1    Mötets öppnande

§2    Val av justeringsmän

§3    Fastställande av dagordning

§4    Rapport från kassören

§5    Rapport från sektorerna

§6    Inkomna skrivelser

§7    Övriga frågor

§8    Mötet avslutas