Tranås Brukshundklubb

Hej alla medlemmar

SBK/SKK har gett olika alternativ för årsmöte 2021, styrelsen har valt att genomföra ett Digitalt årsmöte, kraven för detta är att det ska genomföras senast 30/6 och att kallelsen skickas ut senast 21 dagar före mötet, så baserat på detta;

Styrelsen för Tranås Brukshundklubb bjuder in medlemmarna till digitalt årsmöte Tisdagen den 20/4 kl.18,00. Mötet kommer att hållas enligt en "Förenklad dagordning" enligt SKK:s Coronadirektiv. Dagordning och årsmöteshandlingar mejlas ut till medlemmarna.

Anmälan till årsmötet sker via vår mejl, info@tranasbk.com senast Fredag 16/4, en länk till mötet kommer sedan att mejlas ut till samtliga anmälda, efteranmälningar kommer inte hinna hanteras, så anmäl gärna direkt så det inte missas. Kommer ni vid mötet att sitta flera vid samma dator (ex. par i samma hushåll) är det viktigt att ni säger till om det redan när ni anmäler.

Vi kommer inte att ha "Övriga frågor" i vanlig bemärkelse men ni kan lämna in skrivelser, skickas till info@tranasbk.com eller via brev till adress på vår hemsidan. Skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 13/4, inkomna skrivelser behandlas av styrelsen och besvaras på mötet (skrivelser inkomna efter 13/4 behandlas ej).

Hälsningar

Styrelsen Tranås Brukshundklubb