Tranås Brukshundklubb

2022-10-01

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

DAXS FÖR

KLUBBMÖTE

 

TISDAG 18 OKTOBER KL.18:30 I KLUBBSTUGAN

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA

 

Varmt välkomna önskar styrelsen


 

 

 

 DAGORDNING KLUBBMÖTE 221018 TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

§1   Mötets öppnande

§2   Val av justeringsmän

§3   Fastställande av dagordning

§4   Rapport från kassören

§5   Rapport från sektorerna Tävl, Agility, Rally, Utb. Spec.sök, Mental (MH)

§6   Inkomna skrivelser

§7   Övriga frågor

§8   Mötet avslutas

 

2022-05-02

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

DAXS FÖR

Klubbmöte

Flag_of_Norway    TISDAG 17 MAJ

KL.18:30

KLUBBSTUGAN

 

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA

2021-12-20

DAXS FÖR ÅRSMÖTE!!! 

 

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB 

INBJUDER SINA MEDLEMMAR TILL 

ÅRSMÖTE 

 

TISDAG 22 FEBRUARI 

 

ÅRSMÖTET STARTAR KL.18.00 

I år åter i klubbstugan 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT FÖR 2021 SAMT  VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET FÖR 2022 KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT I KLUBBSTUGAN FRÅN 2022-02-14 

 

 

EFTER MÖTET BJUDER KLUBBEN PÅ SMÖRGÅSTÅRTA 

 

För smörgåstårta, anmälan  senast den 13 februari till Thomas 070 518 34 26 

 

 

 

/styrelsen