Tranås Brukshundklubb

Bli medlem i Tranås Brukshundklubb

 Bli medlem

 

För att gå kurs på Tranås Brukshundklubb krävs det att du är medlem hos oss.

Medlemskapet är rullande och gäller ett år från betalningsdagen. Man måste vara medlem i SBK för att få gå kurs.

 

Medlemkategorier-avgifter/år

Ordinarie medlem             530kr (Förbundsavgift 400kr)

Delmedlem                          130kr

Familjemedlem                   120kr
Svensk Hundungdom        320kr

 

 Helbetalande medlem

Ordinarie medlem betalar (from 1/1 -19) en förbundsavgift på 400 kr + lokal avgift 130 kr (Den lokala avgiften varierar mellan de olika klubbarna). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. OBS om du löser medlemsskap i fler klubbar vid olika tidpunkter under året tänk på att förbundsavgiften gäller ett år framåt från första tillfället.     Klicka här för att lösa medlemskap

Ungdomsmedlem

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett.  Avgift 320 kr    Klicka här för lösa ungdomsmedlemsskap

Familjemedlem

Familjemedlemskap tecknas på följande sätt:
När någon i din familj tecknar ordinarie medlemskap första gången kan hen lägga till familjemedlemmar samtidigt och betala alla medlemskap direkt.
Om någon i din familj redan är ordinarie medlem kan hen lägga till dig under "Min familj" via "Min profil" på Membersite och sedan behöver förbundskansliet lägga på själva medlemskapet genom att du mejlar nedan info till medlem@brukshundklubben.se:
•medlemsnummer eller personnummer på den ursprungliga medlemmen
•familjemedlemmens för- och efternamn, personnummer, mejladress, telefonnummer och vilken klubb medlemskapet önskas tecknas i.

Delmedlem 
Kan du bli om du är medlem i en annan brukshundklubb, eller medlem i rasklubb för vilken SBK har avelsansvaret för. Du måste vara fullbetalande i någon av ovan nämda. Avgiift 130kr.    Klicka här för att lösa delmedlemskap

 

Som medlem i Tranås Brukshundklubb får du, utöver de medlemsförmåner SBK har, delta i aktiviteter som arrangeras i Tranås Brukshundklubbs regi.

  • Bland annat: 
  • Tillgång att träna på klubbens marker.
  • Möjlighet till att vara med i träningsgrupper.
  • Rätt att delta på officiella tävlingar och klubbmästerskap.
  • Erbjudanden om att få delta på temakvällar och föreläsningar.
  • Olycksfallsförsäkring i organiserad verksamhet.
  • Tidningen Brukshunden.
  • Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli exempelvis instruktör eller tävlingsledare.
  • Och inte minst – många nya vänner och bekanta.

Genom SBKs Mina Sidor kan du som medlem ta del av och ändra dina kontaktuppgifter (kom ihåg att hålla dem uppdaterade). Här skriver du också ut ditt medlemsbevis.

Medlemsansv är: Madde Backer maddebacker@yahoo.com