Tranås Brukshundklubb

 Klubbmöte


 

 

DAGORDNING KLUBBMÖTE 201020

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

§1 Mötets öppnande

 

§2 Val av justeringsmän

 

§3 Fastställande av dagordning

 

§4 Rapport från kassören

 

§5 Rapport från sektorerna

 

§6 Inkomna skrivelser

 

§7 Övriga frågor