NY MEDLEM

Medlemsavgifter TBK:

Helbetalande: 510 kr Delbetalande: 110 kr (from 1/1 2018) När man är helbetalande i annan SBK-klubb, t.ex. rottweilerklubben eller Nässjö BK Familjemedlem: 100 kr (När du har annan helbetalande familjemedlem i Tranås BK) Ett enkelt sätt att veta att man är medlem är att man får hem tidningen ”Brukshunden” 6 gånger om året. Får du tidningen är du medlem, får du inte det måste medlemsavgiften betalas. När du betalar in medlemsavgiften så skicka ett mail till kassör Karin Dahlstrand med alla dina uppgifter.

plusgiro nr: 47 89 89-7 Länk om medlemskap på SBK:s hemsida