Grupp 1   Grupp 3   Ansvariga för skott, fika, städning

Emma K

 

Rose-Marie F

Grupp 1

17/4

15/5

 

Ulrik A

 

Boel B

 

 

 

 

 

Emma T

 

Gun-Britt B

 

Grupp 2

8/5

12/6

 

Anita A

 

Annica G

 

 

 

 

 

Susanne H

 

Monica J

 

Grupp 3

1/5

5/6

 

Jinneb   

 

Björn B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 4

24/4

29/5

 

Grupp 2   Grupp 4          

Ola B

 

Monica T

         

Marie T

 

Karin H

         

Arne K

 

Ann L

         

Inga-Lill A

 

Carina K

         

Vivi W

 

Jenny P 

         

Gina B 

 

Annicka B

         

Håkan G

 

Marie S 

         
               
               
Plan 1   Stora appellplanen        
Plan 2   Korpstugan          
Plan 3   Kullen           
Plan 4   Vid lilla stegen           
               
               
17.30-18.00      Tävlingsmässig plats och budföring med skott  
18.00-18.15      Tävlingsmässig plats och budföring utan skott  
                        Platsträning sker i respektive grupp        
18.15-19.30      Träning i grupperna        
               
Kom förberedd till träningen!          
Koncentrera er på den som går på plan!      
               
STANNA GÄRNA OCH FIKA!   LYCKA TILL!