Tisdagsträning Våren 2018                          

                                           

Grupp 1      

Grupp 2      

Grupp 3     

Grupp 4      

Emma K

Ola B

Håkan G

Monica T

Ulrik A

Marie T

Boel B

Karin H

Emma T

Arne K

Gun-Britt B

Ann L

Anita A

Inga-Lill A

Annica G

Carina K

Susanne H

Vivi W

Monica J

Jenny P

Jinne B

Gina B

Björn B

Annicka B

 

 

 

 

       

Ansvariga för skott, fika och städning

Grupp 1

21/8 18/9 16/10

Grupp 2

11/9 9/10 13/11

Grupp 3

4/9 2/10 6/11

Grupp 4

28/8 25/9 30/10

       

Plan 1

Stora appellplanen

 

Plan 2

Korpstugan

 

Plan 3

Kullen

 

Plan 4

Lilla stegen    Alternativ:Uppletande

  

     

17:30 - 18:00

Tävlingsmässig plats o budföring med skott  

18:00 - 18:15

Tävlingsmässig plats o budföring utan skott

 

Platsträning sker i respektive grupp

 

18:15 - 19:30

Träning i grupperna

 

 

 

Kom förberedd till träningen!  Koncentrera Er på den som går på plan!   Stanna gärna o fika!

Lycka till!!!