Tisdagsträning Våren 2018                          

                                           

Grupp 1      

Grupp 2      

Grupp 3     

Grupp 4      

Emma K

Ola B

Rose-Marie F

Monica T

Ulrik A

Marie T

Boel B

Karin H

Emma T

Arne K

Gun-Britt B

Ann L

Anita A

Inga-Lill A

Annica G

Carina K

Susanne H

Vivi W

Monica J

Jenny P

Jinne B

Gina B

Björn B

Annicka B

 

Håkan G 

 

Marie S

       

Ansvariga för skott, fika och städning

Grupp 1

17/4  15/5  19/6

Grupp 2

8/5  12/6

Grupp 3

1/5  5/6

Grupp 4

24/4  29/5

       

Plan 1

Stora appellplanen

 

Plan 2

Korpstugan

 

Plan 3

Kullen

 

Plan 4

Lilla stegen    Alternativ:Uppletande

  

     

17:30 - 18:00

Tävlingsmässig plats o budföring med skott  

18:00 - 18:15

Tävlingsmässig plats o budföring utan skott

 

Platsträning sker i respektive grupp

 

18:15 - 19:30

Träning i grupperna

 

 

 

Kom förberedd till träningen!  Koncentrera Er på den som går på plan!   Stanna gärna o fika!

Lycka till!!!