Tranås Brukshundklubb

2021-04-07

Städlista Tranås Brukshundklubb våren 2021

 

V 14 Boel Bengtsson

V 15 Monica Jansson/Britt Svensson

V 16 Annika Brandt

V17 Pernilla Sterne

V 18 Annika Guafsson

V 19 Ann/Babsan

V 20 Ingalill Andersson

V 21 Lise-Lott Salomonsson

V 22 Gun-Britt Backer

V 23 Boel Bengtsson

 

2021-03-14

Hej alla medlemmar

SBK/SKK har gett olika alternativ för årsmöte 2021, styrelsen har valt att genomföra ett Digitalt årsmöte, kraven för detta är att det ska genomföras senast 30/6 och att kallelsen skickas ut senast 21 dagar före mötet, så baserat på detta;

Styrelsen för Tranås Brukshundklubb bjuder in medlemmarna till digitalt årsmöte Tisdagen den 20/4 kl.18,00. Mötet kommer att hållas enligt en "Förenklad dagordning" enligt SKK:s Coronadirektiv. Dagordning och årsmöteshandlingar mejlas ut till medlemmarna.

Anmälan till årsmötet sker via vår mejl, info@tranasbk.com senast Fredag 16/4, en länk till mötet kommer sedan att mejlas ut till samtliga anmälda, efteranmälningar kommer inte hinna hanteras, så anmäl gärna direkt så det inte missas. Kommer ni vid mötet att sitta flera vid samma dator (ex. par i samma hushåll) är det viktigt att ni säger till om det redan när ni anmäler.

Vi kommer inte att ha "Övriga frågor" i vanlig bemärkelse men ni kan lämna in skrivelser, skickas till info@tranasbk.com eller via brev till adress på vår hemsidan. Skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 13/4, inkomna skrivelser behandlas av styrelsen och besvaras på mötet (skrivelser inkomna efter 13/4 behandlas ej).

Hälsningar

Styrelsen Tranås Brukshundklubb

2020-12-13

Pga Corona råder det andra förutsättningar inför årmötet 2021. Inga inbjudningar kommer att skickas ut före årsskiftet. Vi återkommer med mer info i januari, finns också mer att läsa på SBK:s hemsida https://www.brukshundklubben.se/.../faq-medlemsmoten-2021/

2020-12-05

Agility kurs för Mikaela Holegård 29- 30 maj 2021

 

Tranås BK har bokat Mikaela för att ha en handlings kurs i agility. Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i Tranås BK. Skulle det bli platser över så kommer vi ta in andra kursdeltagare.

Man kan anmäla sig till en dag eller båda. Har man fler hundar varför inte kanske anmäla en till varje dag !

Kursen är uppdelad i 2 grupper per dag med max 5 st ekipage i varje grupp. Varje grupp har 4 timmar.

Om vi blir 5 st i varje grupp så blir kostnaden ca 700 kr per kurs. Vill man ha 2 st pass så blir det ca 1400 kr.

Anmäler sig till kursen gör man till gela.andersson@gmail.com

Från och med den 1 April så släpps den till övriga deltagare ! Först till kvarn .Blir det många så kommer jag sätta upp ekipage på reservlista.

Tranås BK agility sektor.