TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

DAXS FÖR KLUBBMÖTE

 

TISDAG 21 Maj

KL.18:30

I KLUBBSTUGAN MALINGSKOG

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA 

Varmt välkomna önskar styrelsen

 

DAGORDNING KLUBBMÖTE 190521

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

§1         Mötets öppnande

 

§2         Val av justeringsmän

 

§3         Fastställande av dagordning

 

§4         Rapport från kassören

 

§5         Rapport från sektorerna

 

§6         Inkomna skrivelser

 

§7         Övriga frågor

 

§8         Mötet avslutas