TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

DAXS FÖR KLUBBMÖTE

 

TISDAG 22 MAJ

KL.19:00

 I KLUBBSTUGAN MALINGSKOG

KLUBBEN BJUDER PÅ FIKA 

 

Innan mötet, 18:45, ska vi ta ett gruppfoto, gärna med hundar.

Så vi hoppas på sol och stor uppslutning
 

Varmt välkomna önskar styrelsen

 

DAGORDNING KLUBBMÖTE 180522

TRANÅS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

§1         Mötets öppnande

 

§2         Val av justeringsmän

 

§3         Fastställande av dagordning

 

§4         Rapport från kassören

 

§5         Rapport från sektorerna

 

§6         Inkomna skrivelser

 

§7         Övriga frågor

 

§8         Mötet avslutas