På den här sidan kommer vi att lägga ut inbjudningar till kurser och utbidningar vi får från andra klubbar.

Klicka på länken för att komma till inbjudan.

 

 


Introduktionskurs Rallylydnad

Jaktapporteringskurs

Glasbruksutställning Nybro12/5

Studiefrämjandet Grundmodulen Lenhovda

SBK Grundmodul 
 
 SBK Smålandsdistrikt anordnar Grundmodul 2018 
 Förkunskaper: • Vara SBK-medlem, aktiv i klubbverksamheten. • Ha rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb. •
Vara en god förebild för andra hundägare och följa SBKs dressyrpolicy. 

Utbildningen kommer att bli i SmÖKKs lokal Tassa INN i Lenhovda
 7-8 april & 5-6 maj 

Med reservation för sjukdom m.m. 
Lärare: SBK Lärare Carina Andersson & Jessica Krafft  

Kostnad: 2500:-/deltagare. Detta inkluderar mat och lärararvoden men inte böcker.  Om klubben önskar ta del av erbjudande av gratis utbildning så meddelas detta också vid anmälan. Gratis övernattning finns på Tassa INN, är ni många som vill sova över, så måste ni dela rum. Meddela detta vid anmälning.  

Då det är hårt tryck på denna utbildning så prioriteras de som kommer att utbilda sig vidare till SBK instruktörer. Skriv även detta på anmälan.
 
Anmälan på sedvanlig blankett som finns på  smålandsdistriktets hemsida http://www.sbksmaland.se/blanketter/  
sänds till: 
 
Carina Andersson Hemmesjö Norratorp 355 91 Växjö
 
Smålandsdistriktets hundägarutbildningssektor utbildning@sbksmaland.se 070-608 11 70

Studiefrämjandet Ledarutveckling Jönköping

6-7 april 
Plats; Jönköpings Hotell & Konferens 
 
 Fredag 18.00  Uppstart med kaffe och fralla 20.30 Lättare kvällsmåltid 22.00             Slut för idag      Lördag 09.00 Start  10.30  f.m. fika 12.30   Lunch  15.30 e.m. fika  17.00 Avslutning  
 
Pedagogik, folkbildning, lärande, inlärningsstilar, ledarens roll, kommunikation, gruppdynamik.     Om ni har med er hund så måste den kunna ligga hos er tyst och lugnt. Helst i bur. (Vi kommer endast att vara inomhus under utbildningen. Om det går, så lämna hunden hemma.) 
 
Övernattning: Har ni långt att åka, så betalar vi er logi, så meddela detta vid anmälan. Meddela också om ni behöver specialmat.
 
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för er! Studiefrämjandet står för kurs, mat och logi för er som behöver.
 
Frågor och anmälan? Kontakta Carina på tfn 070-608 11 70, eller carina.andersson@studieframjandet.se