MEDLEMSAVGIFTER

Helbetalande: 530 kr
Delbetalande: 13
0 kr När man är helbetalande i annan SBK-klubb, t.ex. rottweilerklubben eller Nässjö BK

Familjemedlem: 120 kr (När du har annan helbetalande familjemedlem i Tranås BK)

Ett enkelt sätt att veta att man är medlem är att man får hem tidningen ”Brukshunden” 6 gånger om året. Får du tidningen är du medlem, får du inte det måste medlemsavgiften betalas.
När du betalar in medlemsavgiften så skicka ett mail till kassör Karin Dahlstrand med alla dina uppgifter,
plusgiro nr: 47 89 89-7

Länk om medlemskap på SBK:s hemsida

 

Boende inför tävlingar hos Tranås Bk

Husvagn 100Kr/dygn med el i mån av plats. Toa och dusch ingår
Husvagn 50kr/dygn utan el. Toa och dusch ingår
Endast dusch 20kr

Annat boende som accepterar hundar

Bo Bra
Ligger på gångavstånd från klubben vid golfklubben.
Mobil: 070-363 28 88  anders@attractus.se

Hätte camping
Har även stugor att hyra

Tel 0140- 174 82  www.hattecamping.se

Solviken vid Sommen AB
Tel: 0140-401 00 www.solviken.nu